Ampicilin 500mg; Sulbactam 250mg, Thuốc bột pha tiêm, Hộp 10 lọ, T/240 lọ, Sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP