Ampicilin 1g; Sulbactam 0,5g, Thuốc bột pha tiêm, Hộp 10 lọ, T/240 lọ. Sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP