LANAM® SC 200mg/ 28,5mg

Toa chi tiết đính kèm

SĐK: VD-32519-19. Sản thuất theo tiêu chuẩn GMP-EU. Mỗi gói 0,8 g thuốc bột pha hỗn dịch uống chứa: Thành phần dược chất: Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat powder) 200 mg. Acid clavulanic (dưới dạng Kali clavulanat - Syloid (1:1)) 28,5 mg. Thành phần tá dược: Acid citric khan, Natri citrat, Bột mùi dâu, Colloidal anhydrous silica, Aspartam (E951), Manitol (E421), Hydroxypropylmethyl cellulose.

Xem chi tiết toa đính kèm

Xem chi tiết toa đính kèm