Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng Histamin & Kháng dị ứng

pms-LORATADIN 10

Loratadin là thuốc kháng histamin, tác dụng kéo dài với hoạt tính đối kháng chọn lọc thụ thể H1 ngoại biên và không có tác dụng làm dịu trên thần kinh trung ương.

Xem chi tiết