Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiên hữu: chi trả cổ tức 2018

By Quốc Huy
29/05/2019 - 17:16

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiên hữu: chi trả cổ tức 2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2019

Ngày thanh toán: 11/07/2019

Tỷ lệ 20% ( 01  cổ phiếu nhận 2.000 đồng)

Vui lòng tải tài liệu tại đây

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật