Tài liệu đại hội cổ đông năm 2014 (03/04/2015 09:36)

By
03/04/2015 - 9:36

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2014

Công ty CPDP Imexpharm trân trọng thông báo đến Quý cổ đông tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2014.

Thủ tục Đại Hội:

Thư mời đại hội cổ đông 2014.

Giấy ủy quyền tham dự đại hội.

Phiếu đóng góp ý kiến.

Danh sách đại biểu nhận ủy quyền.

Giấy đăng ký tham dự đại hội.

01. Thể lệ làm việc.

02. BC hoạt động HĐQT.

03. BC hoạt động ban điều hành.

04. BC BKS 2014.

05. BC kiểm toán độc lập 2014.

06. BC chi phí HĐQT-BKS 2014.

07. Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2015.

08. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2014 KH chi cổ tức 2015.

09. Tờ trình chọn công ty kiểm toán.

10. Tờ trình sửa đổi điều lệ.

11. Tờ trình trích lập quỹ phát triển KHCN.

12. Báo cáo miễn nhiệm thành viên HĐQT.

13. Tờ trình bổ nhiệm thành viên HĐQT.

Sơ yếu lý lịch Ngô Minh Tuấn – P.TGĐ

Sơ yếu lý lịch Trương Viết Vũ – TV HĐQT

Dự thảo Nghị Quyết ĐHCĐ năm 2014.

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật