Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm ngày 31/07/2014 (31/07/2014 17:20)

By
31/07/2014 - 17:20

Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông, nhà đầu tư nghị quyết phiên họp của Hội đồng Quản trị ngày 31/07/2014.

Thông tin:

Nghị quyết HĐQT ngày 31072014.

Số 38 Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ phát hành.

 

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật