Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2013-2017) (14/11/2013 13:20)

By
14/11/2013 - 13:20

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2013-2017) đã thông qua nghị quyết đại hội có những nội dung chính như sau:

– Thống nhất mục tiêu phát triển nhiệm kỳ IV và kế hoạch 2013: tổng doanh thu và thu nhập là 850 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 105 tỷ đồng và cổ tức dự kiến là 25% bằng tiền mặt.

– Thống nhất phương án chi trả cổ tức 22% trên vốn điều lệ và quỹ khen thưởng khích lệ là 14%.

– Thống nhất thông qua kết quả bầu cử với các thành viên hội đồng quản trị:

1. Bà Trần Thi Đào.
2. Ông Nguyễn Quốc Định
3. Ông Nguyễn Quý Sơn.
4. Ông Võ Hữu Tuấn.
5. Ông Trần Anh Tuấn.
6. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng.
7. Ông Huỳnh Văn Nhung.
8. Bà Nguyễn Kiêm Phương.
9. Ông Phan Hoàng Minh Trí.

Nội dung chi tiết nghị quyết: 

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật