Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ

By Quốc Huy
14/03/2019 - 11:35

Trung tâm Lưu ký chứng khoán thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019 – Công ty CPDP Imexpharm.

Vui lòng truy cập link sau:

http://vsd.vn/22-p4c23-53920/913/IMP-To-chuc-Dai-hoi-co-dong-nam-2019.htm

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật