IMP -Thông báo Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

By Quốc Huy
25/02/2020 - 12:39

Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư về kế hoạch tổ chức CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG IMEXPHARM NĂM 2020 như sau:

Tên tổ chức phát hành:Công ty CP Dược phẩm IMEXPHARM
Tên chứng khoánCổ phiếu Công ty CP Dược phẩm IMEXPHARM
Mã chứng khoán:IMP
Mã ISIN:VN000000IMP0
Mệnh giá:10,000 đồng
Sàn giao dịch:HOSE
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:18/03/2020
Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020
Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
Thời gian thực hiện: Ngày 17/04/2020
Địa điểm thực hiện: Số 4 đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Nội dung họp:
– Thông qua Báo cáo và đánh giá hoạt động năm 2019, kế hoạch 2020 của Hội đồng quản trị;
– Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch 2020 của Ban Điều hành;
– Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
– Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
– Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
– Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020;
– Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2020;
– Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán;
– Thông qua Tờ trình về việc thành lập các tiểu ban, trong đó thành lập tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đổng quản trị;
– Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
– Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
– Thông qua Biên bản và Nghị quyết Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

Thông tin được đăng tải tại: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
(*)
link: http://vsd.vn/22-p4c23-64087/913/IMP-To-chuc-hop-Dai-hoi-dong-co-dong-nam-2020.htm

Tải tài liệu thông báo TẠI ĐÂY

 

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật