IMP: Niêm yết và giao dịch cổ phiếu niêm yết (29/09/2014 16:33)

By
29/09/2014 - 16:33

Ngày 26/09/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 914/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã CK: IMP) như sau:

–   Tổ chức niêm yết  :  Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm

–   Trụ sở chính            : Số 04 Đường 30/4, Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp.

–   Điện thoại                : (84-67) 3851941                               Fax: (84-67) 3853106

Được thay đổi niêm yết (theo Quyết định số 373/QĐ-SGDHCM ngày 26/09/2014) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

–   Loại chứng khoán          : Cổ phiếu phổ thông.

–   Mã chứng khoán            : IMP

–   Mệnh giá                           : 10.000 đồng

–   Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 8.352.776 cổ phiếu.

–   Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo thông báo số 806/TB-SGDHCM ngày 15/08/2014.

–   Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 25.058.586 cổ phiếu.

–   Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 250.585.860.000 đồng.

–   Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 30/09/2014

–   Ngày chính thức giao dịch: 03/10/2014

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật