IMP – Imexpharm mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu tại Agimexpharm

By Quốc Huy
14/08/2019 - 15:05

Imexpharm công bố thông tin về việc mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu tại Agimexpharm.

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm mua cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm số lượng : 1.058.705 cổ phiếu; thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CPDP Imexpharm số 05/NQ-HĐQT-IMEX ngày 07/03/2019

Xin vui lòng tải tài liệu công bố tại đây

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ 14 – 08 – 2019 Download

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật