IMP: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (01/02/2016 14:25)

By
01/02/2016 - 14:25

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty CP Dược phẩm IMEXPHARM.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Dược phẩm IMEXPHARM.

Mã chứng khoán: IMP

Mã ISIN: VN000000IMP0.

Mệnh giá: 10,000 đồng.

Sàn giao dịch: HOSE.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2016.

Lý do và mục đích:  Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
– Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau.
– Địa điểm thực hiện: 04 đường 30/04, phường 1, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp.
– Nội dung họp: Sẽ thông báo sau.

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 23/02/2016.

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Nguồn: http://www.vsd.vn/22-p4c23-31237/913/IMP-Dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2015.htm

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật