IMP – CPTT ngày 26/06/2020 về việc Phát Hành Cổ Phiếu

By Quốc Huy
26/06/2020 - 22:38

Imexpharm Công bố thông tin về việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trả cổ tức bằng tiền.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật