IMP – CBTT Giao dịch cổ phiếu Ông Trần Hoài Hạnh

By Quốc Huy
18/08/2020 - 15:16

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ / chứng chỉ quỹ của người nội bộ công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.

Họ và tên: Trần Hoài Hạnh

Chức vụ: Kế toán trưởng

 

Vui lòng tải tài liệu

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật