IMP – CBTT Giao dịch cổ phiếu của Bà Đỗ Thị Thanh Thúy

By Quốc Huy
18/08/2020 - 15:15

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ / chứng chỉ quỹ của người nội bộ công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.

Tên họ: Bà. Đỗ Thị Thanh Thúy

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

Vui lòng tải tài liệu tại đây

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật