IMP: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm Nhà Đầu Tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 20052016 (24/05/2016 13:44)

By
24/05/2016 - 13:44

Công ty CPDP Imexpharm công bố báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, cụ thể như sau:

Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài.

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật