IMP – Báo cáo sở hữu của nhóm Nhà đầu tư 28-08-2019

By Quốc Huy
24/08/2019 - 21:00

Imexpharm xin gởi quý nhà đầu tư và cổ đông Báo cáo  Sở hữu của nhóm Nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn / nhà đầu tư lớn từ ngày 28/08/2019

Vui lòng tải thông tin từ đây

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật