IMP: 20.2.2014, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ TN 2013 (17/02/2014 16:40)

By
17/02/2014 - 16:40

IMP: 20.2.2014, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ TN 2013.

Ngày 11/02/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 75/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (mã CK: IMP) như sau:

– Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/02/2014.

– Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2014

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

2. Nội dung cụ thể:

Thời gian thực hiện: Thông báo sau.
Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.
Nội dung cuộc họp: Thông báo sau.

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật