IMP: 15.5.2014, ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 2/2013 (1.500 đ/cp) (08/05/2014 16:50)

By
08/05/2014 - 16:50

Ngày 07/05/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 509/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (mã CK: IMP) như sau:

– Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2014.

– Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2014.

– Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt.

– Nội dung cụ thể:

+ Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).

+ Thời gian thực hiện: 09/06/2014.

– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 09/06/2014 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

– Địa chỉ: số 04 đường 30/4, Phường 1, TP.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp và xuất trình Chứng minh nhân dân.

HSX

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật