Imexpharm: Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thay đổi điều kiện về giá phát hành cho cổ đông hiện hữu (29/09/2016 09:46)

By
29/09/2016 - 9:46

rez_27_kiemtoan

Imexpharm: Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thay đổi điều kiện về giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin chi tiết: xem file đính kèm.

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật