Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (08/09/2014 15:17)

By
08/09/2014 - 15:17

Kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, Công ty CPDP Imexpharm thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Thông tin chi tiết: Xem tại đây.

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật