Công bố thông tin phát hành CP tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng hưởng 2.1 (13/08/2014 16:52)

By
13/08/2014 - 16:52

Công ty CP Dược phẩm Imexpharm xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng hưởng 2.1 và Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

CBTT Phát hành CP tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng hưởng 2.1

Công văn UBCK IMP 12082014

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật