Công bố thông tin phát hành cố phiếu trả cổ tức phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

By Quốc Bình
11/05/2017 - 16:09

   Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm công bố thông tin phát hành cố phiếu để trả cổ tức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thông tin chi tiết: xem file đính kèm.

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật