Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 (22/04/2014 08:50)

By
22/04/2014 - 8:50

Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013.

Ngày 19 tháng 04 năm 2014, vào lúc 09 giờ 00, tại Trụ sở chính Số 04 đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Công ty CP Dược phẩm Imexpharm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013.

Nội dung Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013: tại đây.

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật