Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của công ty dược thiết bị y tế Đà Nẵng.

By Quốc Bình
27/11/2018 - 10:13

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm báo cáo: đã bán 1.086.750 CP DDN của Công ty dược thiết bị y tế Đà Nẵng, không còn là cổ đông lớn. Thực hiện ngày 20/11/2018.
Thông tin chi tiết:
   – Phụ lục số 6.
   – Phụ lục số 12.

 

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật