Bản Tin Nhà Đầu Tư tháng 7 năm 2019

By Quốc Huy
26/08/2019 - 20:12

I. CỔ PHIẾU IMP THÁNG 7/2019

Thông tin chung
Mã chứng khoán IMP
Sàn niêm yết HSX
Khoảng giá 52 tuần (VND)
Khối lượng cổ phiếu niêm yết 49.421.159
Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành 49.401.359
Lĩnh vực hoạt động Sản xuất kinh doanh dược phẩm
Vốn hóa thị trường (31/07/2019)  2.470,1 tỷ đồng
Room nước ngoài 49%
P/E (lần) 19,7
P/B (lần) 1,6
Cơ cấu cổ đông (Nguồn: TTLKCK Việt Nam, ngày 30/06/2019)
– Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP 22,87%
– Nhà đầu tư nước ngoài 48,48%
+ Trong đó:
Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (NĐTCKCN) nước ngoài là cổ đông lớn sở hữu trên 5% cổ phần
16,08%
– Cổ đông đặc biệt (HĐQT + Ban TGĐ + Ban Kiểm soát + Kế toán trưởng + Người được ủy quyền công bố thông tin), Công đoàn công ty 3,12%
– Sở hữu khác 25,53%
Diễn biến giá IMP tháng 07/2019

Thị trường tháng 7 nhìn chung khá tích cực. Ngày 29/7 VNIndex gần chạm ngưỡng 1.000 điểm, nhưng sau đó giảm và đóng cửa cuối tháng đạt 991,66 điểm, tăng 2,7% so với đầu tháng. Cổ phiếu IMP trong tháng 07/2019 có xu hướng tăng tích cực theo VNIndex. Giá cổ phiếu IMP đóng cửa cuối tháng đạt 50 ngàn đồng/cổ phiếu, tăng gần 7,1% so với đầu tháng.

Khối lượng giao dịch IMP tháng 07/2019

Thanh khoản của cổ phiếu IMP trong tháng 7/2019 không cao. Tổng khối lượng giao dịch đạt trên 258 ngàn cổ phiếu, tất cả là khớp lệnh và không có giao dịch thỏa thuận. Trung bình mỗi ngày chỉ có trên 11.200 cổ phiếu IMP được khớp lệnh.

II. HOẠT ĐỘNG IMEXPHARM THÁNG 07/2019

Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2019

(Đvt: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu Tháng 7/2019 Lũy kế
7 tháng 2019
% KH 2019 Lũy kế 7 tháng 2018 7th19/ 7th18
Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác 83,1 647,2 44,6% 571,5 113,2%
Doanh thu thuần 79,2 638,0 561,0 113,7%
Lợi nhuận trước thuế 10,6 96,9 44,0% 83,7 115,8%

Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác của Imexpharm lũy kế đến tháng 07/2019 là 647,2 tỷ đồng, tuy ghi nhận mức tăng trưởng khá 13,2%, nhưng vẫn chưa đạt kỳ vọng khi mới chỉ bằng 44,6% doanh thu kế hoạch 2019.

Riêng doanh thu hàng IMP lũy kế 7 tháng ghi nhận mức tăng trưởng khả quan 10,2%, và chiếm tỷ trọng hơn 80% trong tổng doanh thu, nhờ vào doanh thu ở kênh ETC tăng trưởng cao ở mức 53,3% và tăng tỷ trọng lên 25,4% trong hàng Imexpharm. Doanh thu kênh OTC chỉ tăng nhẹ 0,6% so với cùng kỳ năm 2018 do ảnh hưởng ban đầu bởi Thông tư 02/2018/TT-BYT Quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, trong đó có các điều khoản quản lý thuốc kê đơn.

Lợi nhuận trước thuế của công ty trong 7 tháng đầu năm đạt 96,9 tỷ, tăng trưởng 15,8% so với cùng kỳ năm trước, và mới chỉ đạt 44% kế hoạch.

Hiện tại doanh thu và lợi nhuận của Imexpharm đều thấp hơn mục tiêu kế hoạch, do đó công ty sẽ nỗ lực tăng tốc để hoàn thành 100% chỉ tiêu 2019 đã được ĐHĐCĐ giao phó.

Tổng doanh thu thuần và thu nhập Lợi nhuận trước thuế T7/18-T7/19

(tỷ đồng)

Cập nhật hoạt động Imexpharm đến tháng 7/2019

Cuối quý 2/2019, Nhà máy Kháng sinh Công nghệ cao Vĩnh Lộc (IMP2, EU-GMP) đã được đưa vào hoạt động sản xuất. Tính đến cuối tháng 7/2019, doanh thu của nhà máy đã đạt trên 8,6 tỷ đồng.

Imexpharm cũng đã thành công tái xét duyệt tiêu chuẩn EU-GMP cho 5 dây chuyền của nhà máy Công nghệ cao Betalactam Bình Dương (IMP3, bao gồm các nhóm Cephalosporin và Penicillin) và đã được tái cấp giấy chứng nhận EU-GMP ngày 19/7/2019. Việc tái xét duyệt thành công tạo thuận lợi cho Imexpharm trong công tác đấu thầu giữa cuối năm 2019 và khai thác tốt công suất các dây chuyền.

Ngoài ra, trong tháng 7/2019, Nhà máy Công nghê cao Bình Dương (IMP4) cũng đã được Bộ Y tế Việt Nam xét duyệt tiêu chuẩn WHO-GMP.

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật