Bản tin nhà đầu tư tháng 5 (14/11/2013 16:31)

By
14/11/2013 - 16:31

Bản tin nhà đầu tư tháng 5.

Giao dịch cổ phiếu IMP trong tháng.

Giá cổ phiếu IMP trong tháng 5/2013 có xu hướng tăng, và dao động trong khoảng từ 31 đến 33,5. Phiên kết thúc tháng giá tăng 3,2% so với phiên đầu tháng.

Tổng khối lượng giao dịch của cổ phiếu IMP tháng 5/2013 là 246.460 cổ phiếu, so với tháng 4/2013 khối lượng giao dịch giảm 35,2%. Tất cả các phiên đều có giao dịch thực hiện.

Tình hình hoạt động của Imexpharm (tỷ đồng).

Chỉ tiêu

Lũy kế 4 tháng

Tháng 5

Lũy kế 5 tháng

% kế hoạch 2013

Tổng doanh thu và thu nhập

261.5

70.8

332.38

39.10%

Doanh thu thuần

257.3

70.4

327.7

LN trước thuế

36.6

8.7

45.3

43.14%

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2013 – 2017).

Ngày 17/05/2013 vừa qua, Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ IV (2013-2017) tại Hội trường Trụsở Văn phòng Công ty, Số 4, Đường 30/4, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Cùng ngày, Đại hội đã có Nghị quyết 16/NQ-IMEX, quyết nghị các vấn đề sau:

– Thống nhất thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III, mục tiên phát triển nhiệm kỳ IV và kế hoạch năm 2013 (với tổng doanh thu kế hoạch 850 tỷvà lợi nhuận trước thuế 105 tỷ, dự kiến chi trả cổ tức 25% bằng tiền)

– Thống nhất thông qua các báo cáo như: Báo cáo KQTC 2012; Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2012

– Thống nhất thoogn qua các tờ trình về: phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2012; lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013; bổ sung và sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty; thành lập Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ.

Nghị quyết về việc bầu các chức danh HĐQT nhiệm kỳ IV (2013-2017)”

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Ông Nguyễn Quốc Định

TV.HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính

2

Bà Trần Thị Đào

TV.HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

3

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng

TV.HĐQT giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Cung ứng – Xuất nhập khẩu

4

Ông Huỳnh Văn Nhung

TV.HĐQT Giũ chúc danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất – Hệ thống Quản lý chất lượng

5

Ông Phan Hoàng Minh Trí

TV.HĐQT Giữ chức danh Kế toán trưởng

Căn cứ Biên bản cuộc họp phiên đầu tiên của HĐQT Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm ngày 17/05/2013, ngày 20/05/2013 HĐQT đã có Nghị quyết số17/NQ-HĐQT-IMEX về việc bầu các chức danh HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 như sau:

Thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012.

Ngày 24/05/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 590/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổtức đợt 2 năm 2012 bằng tiền của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã CK: IMP) như sau:

– Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/06/2013

– Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2013

– Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền

– Nội dung cụ thể:

– Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

– Thời gian thực hiện: 28/06/2013

– Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức từngày 28/06/2013 tại Văn phòng Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm, số 4 đường 30/4, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và xuất trình chứng minh nhân dân.

Download: 2013/11/14/ban_tin_thang_5_2013.pdf

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật