Bản tin nhà đầu tư tháng 11 năm 2012 (14/11/2013 16:25)

By
14/11/2013 - 16:25

Bản tin nhà đầu tư tháng 11 năm 2012.

Giao dịch cổ phiếu IMP trong tháng 11/2012

Thanh khoản giảm về mức thấp nhất trong vòng hơn 1 năm trở lại đây. Nhà đầu tư vẫn duy trì quan điểm thận trọng do rủi ro từ sự bất ổn của thị trường, cùng với kết quả kinh doanh kém khả quan của các doanh nghiệp.

Tổng khối lượng giao dịch tháng 11 của cổ phiếu IMP đạt được 11,390 cổ phiếu, cho thấy tính thanh khoản có cải thiện so với tháng 10 nhưng vẫn còn ở mức thấp.

Tình hình hoạt động của Imexpharm (tỷ đồng)

Chỉ tiêu

Tháng 11/2012

Lũy kế 11 tháng

% KH 2012

Tổng doanh thu và thu nhập 80.5 718.7 80.8%
Doanh thu thuần 79.7 709.0
LN trước thuế 10.3  107.7 97.9%

Nghị quyết HĐQT về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu thưởng

Ngày 01/11/2012, Hội đồng Quản trị đã có nghị quyết số 65/NQ-HĐQT về việc niêm yết và lưu ký bổ sung thêm toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm thưởng cho cổ đông hiện hữu (1,491,310 cổ phiếu), nâng tổng khối lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết lên 16,705,810 cổ phiếu.

Ngày 19/11/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 919/2012/TB-SGDHCM, theo đó ngày niêm yết có hiệu lực là 14/11/2012, ngày chính thức giao dịch là 26/11/2012.

Các dự án đang triển khai

Dự án nhà máy Penicillin Bình Dương: đã hoàn thành xong phần thẩm tra thiết bị và chạy sản xuất giả định. Đang chờ Cục Quản lý dược xét duyệt GMP WHO.

Dự án ERP: kết thúc tháng 11 năm 2012 dự án đã hoàn thành xong giai đoạn chạy thử quy trình liên phân hệ trên dữ liệu thực của Imexpharm. Chuẩn bị tài liệu phục vụ cho việc huấn luyện cho người dùng cuối trong tháng 12 năm 2012.

Download: 2013/11/14/ban_tin_thang_112012.pdf

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật