Bản Tin Nhà Đầu Tư tháng 10 năm 2020

By Quốc Huy
10/11/2020 - 13:00

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG THÁNG 10/2020

(Đvt: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu Tháng 10/2020 Lũy kế đến 10/2020 % Kế hoạch 2020 Lũy kế đến 10/2019 Tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần và thu nhập 119,7 1.013,1 57,9% 1.018,8 (0,6%)
Doanh thu thuần 119,4 1.001,8   1.001,4 (0,0%)
Lợi nhuận trước thuế 21,5 188,8 72,6% 156 21%

Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác của Imexpharm trong tháng 10 tăng nhẹ, khoảng 4% so với năm 2019. Tuy nhiên, tổng doanh thu thuần và thu nhập lũy kế đến cuối tháng 10/2020 giảm 0,6% so với 10 tháng của năm 2019. Doanh thu thuần lũy kế gần như giữ nguyên so với năm 2019. Doanh thu của Imexpharm đang trên đà hồi phục sau khi giảm trong quý III/2020 do ảnh hưởng của đại dịch. Công ty kỳ vọng trong 2 tháng cuối năm doanh thu sẽ tăng trưởng nhanh và tổng doanh thu và thu nhập của cả năm sẽ đạt 1.400,2 tỷ đồng theo như nghị quyết số 45 của HĐQT công bố ngày 26/10/2020.

Lũy kế đến cuối tháng 10/2020, hàng Imexpharm vẫn giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu doanh thu và chiếm khoảng 91,2%. Trong đó, kênh ETC vẫn tăng trưởng tốt, tính đến cuối tháng 10, ETC tăng 40,3% và đóng góp 38,3% vào cơ cấu tổng doanh thu. Trong khi đó, kênh OTC giảm 10,4% và chiếm tỷ trọng 61,7% trong tổng doanh thu.
Lợi nhuận trước thuế lũy kế đến tháng 10/2020 đạt 188,8 tỷ đồng bằng 72,6% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận tăng trưởng rất khả quan ở mức 21% so với cùng kỳ năm 2019. Các chi phí tiếp tục được kiểm soát chặt. Cụ thể, chí phí bán hàng giảm 11,9% so với cùng kỳ trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 5,3%. Giá vốn hàng bán cũng được kiểm soát bằng cách tái cơ cấu doanh mục sản phẩm, tăng tỷ trọng các mặt hàng có biên lợi nhuận cao. Do đó, giá vốn hàng bán lũy kế cũng giảm 2,7% so với 10 tháng đầu năm 2019.

 

II. CỔ PHIẾU IMP TRONG THÁNG 10/2020

Trong tháng 10/2020, có tổng cộng 1.715.050 cổ phiếu IMP được giao dịch. Trung bình có khoảng 77.957 cổ phiếu được giao dịch trong ngày. Tất cả các cổ phiếu trong tháng 10 được giao dịch theo hình thức khớp lệnh, không có giao dịch thỏa thuận nào. Cổ phiếu IMP tiếp tục giữ được thanh khoản tốt sau khi đã hoàn thành việc chia cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng. Cũng trong tháng 10, Imexpharm đã hoàn tất thủ tục phát hành và đăng ký niêm yết cổ phiếu ESOP với số lượng 2.469.300 cổ phiếu. Tính đến ngày 02/11/2020, Imexpharm đã niêm yết tổng cộng 66.705.370 cổ phiếu và hiện có 66.671.570 cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường.

III. MỤC TIÊU TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 11/2020

Trong tháng 11, Imexpharm sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chăm sóc khách hàng và áp dụng nhiều chương trình bán hàng nhằm thúc đẩy tăng doanh số kênh OTC trong 2 tháng cuối năm 2020. Đồng thời, công ty cũng sẽ triển khai một số hội thảo khoa học cho các chuyên gia, y bác sỹ và các cán bộ ngành y.

Bên cạnh đó, công ty sẽ tiếp tục rà soát công nợ, thắt chặt chi tiêu để đảm bảo mục tiêu lợi nhuận của cả năm 2020. Imexpharm cũng chú trọng kiểm soát hàng tồn kho và theo dõi biến động giá trên thị trường để có kế hoạch phù hợp với mục tiêu sản xuất kinh doanh của Imexpharm trong năm 2021.

Dịch bệnh đã được kiểm soát ở Việt Nam nhưng tình hình trên thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, do đó Imexpharm vẫn thực hiện nghiêm các chỉ thị của chính phủ và Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh kết hợp với việc duy trì sản xuất liên tục.

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật