Bản tin nhà đầu tư tháng 04 năm 2012 (14/11/2013 16:13)

By
14/11/2013 - 16:13

Bản tin nhà đầu tư tháng 04 năm 2012.Kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2012

Tổng doanh thu và thu nhập tháng 04 là 55,7 tỷ. lũy kết 04 tháng năm 2012 là 231,2 tỷ, đạt 26% so với kế hoạch đề ra trong năm 2012. Theo đó, doanh thu thuần đạt là 54,3 tỷ, lũy kế 4 tháng đầu năm là 228,3 tỷ. Lợi nhuận trước thuế trong tháng 4/2012 là 9,8tỷ, lũy kế đến thang 4/201 là 38,9 tỷ đạt 35,4% kế hoạch năm 2012.

Thông báo hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án tại Imexpharm

Ngày 13/4/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công An đã có công văn số 120/C47-P6 gửi Imexpharm thông báo hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án tại Imexpharm, do Bộ Y Tế đã có công văn trả lời Bộ Công an xác định các loại dược phẩm trong vụ án không phải là thuốc gây nghiện.
Thông báo này đã giúp Imexpharm khẳng định lại uy tín trước quý nhà đầu tư, cổ đông và khách hàng.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2011

Ngày 09/04/2012, Imexpharm đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 tại Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp, với số cổ đông tham dự là 511 người, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 11,863,480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78.88%. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm số 20/HĐQT-IMEX đã quyết nghị các vấn đề chính như sau:

– Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 2011 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2012.

– Báo cáo kết quả tài chính năm 2011.

– Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011.

– Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011, theo đó tỷ lệ chia cổ tức năm 2011 là 22% bằng tiền.

– Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 và Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn công ty kiểm toán.

– Phương án phát hành 1,521,450 cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ lên 167,359,500,000 đồng.

– Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

– Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Nghị quyết này đã được biếu quyết thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông đại diện cho tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội, và có hiệu lực kể từ ngày kết thúc đại hội.

Miễn nhiệm chức danh phó Tổng Giám Đốc đối với ông Trần Thái Hoàng

Ngày 24/4/2012, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm đã có Nghị quyết 22A/NQ-HĐQT-IMEX về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Trần Thái Hoàng kể từ ngày 5/5/2012, căn cứ đơn xin thôi việc của Ông Trần Thái Hoàng, và Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 24/4/2012. Ông Hoàng xin thôi việc vì lý do cá nhân.

Imexpharm chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2011

Vừa qua Imexpharm đã thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2011, cụ thể như sau:

– Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/4/2012

– Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 21/5/2012

– Tỷ lệ cổ tức: 22%/vốn điều lệ (mỗi cổ phiếu được nhận 2,200 đồng)

– Địa điểm thực hiện:

Đối với cổ đông đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 21/05/2012.

Nhận tại Văn phòng Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm – Số 4 Đường 30-4, P.1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Chi nhánh 1 Tp.HCM: 63B- 65B Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM.

Chi nhánh Hà Nội: 26N -7A Khu đô thị mới Trung Hoà, Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

Download: 2013/11/14/ban_tin_thang_4_2012.pdf

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật