Bản Tin Nhà Đầu Tư tháng 03 năm 2020

By Quốc Huy
11/04/2020 - 11:41

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG THÁNG 03/2020

(Đvt: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu Tháng 03/2020 Lũy kế đến 03/2020 % Kế hoạch 2020 Lũy kế đến
03/2019
Tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần và thu nhập 142,1 304,3 17,4% 276,3 10,1%
Doanh thu thuần 141,8 303,7   273,2 11,2%
Lợi nhuận trước thuế 26,5 51,4 19,8% 45,4 13,2%

Tổng doanh thu và thu nhập của Imexpharm trong tháng 3 năm 2020 đạt 142,1 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng doanh thu và thu nhập trong quý 1 năm 2020 đạt 304,3 tỷ tăng 10,1% so với năm trước. Hàng Imexpharm vẫn giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu doanh thu chiếm 87,3%. Hàng nhượng quyền trong quý 1 đạt 27,7 tỷ tăng 18,4% so với quý 1 năm 2019. Doanh thu thuần trong 3 tháng đầu năm 2020 cũng tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Lợi nhuận trước thuế trong tháng 3 tăng 26,8% so với tháng 3 năm 2019. Tổng lợi nhuận trước thuế của quý 1 của Imexpharm đạt 51,4 tỷ đồng, tăng 13,2% so với quý 1 của năm 2019.

Tỷ trọng kênh OTC và ETC trong quý 1 năm 2020 là 69,5% và 30,5%. Kênh OTC và ETC trong quý 1 năm 2020 đều tăng trưởng và nhìn chung ETC ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh thu.

Giá vốn hàng bán trong quý 1 năm 2020 là 176,3 tỷ tăng 11,1% so với cùng kỳ 2019, tốc độ tăng này xấp xỉ tốc độ tăng của doanh thu thuần, cho thấy Imexpharm vẫn đang kiểm soát chặt chẽ các chi phí đầu vào để giữ ổn định giá thành sản phẩm.

Chí phí bán hàng trong quý 1 tăng 2,5% so với cùng kỳ. Cụ thể chi phí bán hàng trong quý 1 năm 2020 là 53,4 tỷ và quý 1 năm 2019 là 52,1 tỷ. Chi phí quản lý trong quý tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Việc đẩy mạnh bán hàng vào kênh ETC góp phần tiết kiệm được chi phí bán hàng cho công ty nên chi phí này tăng nhẹ, chi phí quản lý có tăng so với cùng kỳ nhưng vẫn nằm trong mức kiểm soát.

Hiện tại, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng hoạt động kinh doanh của Imexpharm vẫn giữ được đà tăng, chứng tỏ công ty vẫn đang quản trị tốt trong những chuyển biến khó lường của thị trường.

 

 

II. CỔ PHIẾU IMP TRONG THÁNG 3/2020

Giá cổ phiếu IMP trong tháng 03 có nhiều biến động theo diễn biến chung của tình hình trong nước và thế giới, tâm lý hoang mang của nhà đầu tư trước tình hình dịch bệnh đã đẩy giá cổ phiếu của IMP giảm từ 57.800 đồng/cổ phiếu trong phiên mở cửa đầu tiên về còn 42.400 đồng/cổ  phiếu ở phiên đóng cửa của tháng 3, tương ứng với mức giảm 26,6% (giá đóng cửa ngày 10/04/2020 là 48.800 đồng/cổ phiếu). Tổng khối lượng giao dịch trong tháng 03 đạt 2.433.990 cổ phiếu và khối lượng giao dịch của toàn quý 1 là 6.203.750 cổ phiếu. Cổ phiếu IMP đã cải thiện đáng kể tính thanh khoản trong quý 1/2020.

III. MỤC TIÊU TRỌNG TÂM TRONG QUÝ 2/2020

  • Mục tiêu quan trọng nhất trong quý II năm 2020 của Imexpharm là đảm bảo cung ứng đủ nguyên vật liệu cho sản xuất của 6 tháng cuối năm trong tình hình dịch Covid, nhằm đảm bảo các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 được hoàn thành hiệu quả.
  • Một số hoạt động quan trọng của Công ty đã bị tạm hoãn lại do dịch bệnh như: xét duyệt EU-GMP cho nhà máy IMP4 Bình Dương, tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020… Nếu quý 2 tình hình dịch bệnh tiến triển khả quan hơn, Imexpharm sẽ lên kế hoạch thực hiện các hoạt động quan trọng này.
  • Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là việc đảm bảo sức khỏe cho hơn 1.300 cán bộ nhân viên Imexpharm, đây là mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Công ty cho phép nhân viên khối văn phòng và khối sales làm việc online, khối sản xuất cũng thực hiện nghiêm chỉ thị của Chính phủ. Toàn thể nhân viên Imexpharm hạn chế tối đa di chuyển trong mùa dịch, tuy nhiên vẫn phải sắp xếp lên kế hoạch làm việc chi tiết để đảm bảo hiệu quả công việc chung toàn Công ty trong mùa dịch.

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật