Bản tin nhà đầu tư tháng 01 năm 2015 (02/03/2015 11:07)

By
02/03/2015 - 11:07

Bản tin nhà đầu tư tháng 01 năm 2015

Thị trường chứng khoán tháng 01/2015

– Tháng 01 thị trường được hỗ trợ bởi thông tin kết quả kinh doanh khả quan của các doanh nghiệp năm 2014. Đồng thời CPI tháng 01/2015 giảm làm cho khối ngoại tiếp tục đổ tiền vào thị trường chứng khoán.

Diễn biến cổ phiếu IMP tháng 01/2015

Mã chứng khoán IMP
Sàn niêm yết HOSE
Khối lượng cổ phiếu niêm yết 28.942.646
Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành 28.942.646
Lĩnh vực hoạt động Sản xuất kinh doanh dược phẩm
Vốn hóa thị trường (31/01/2015) 1.345.833.039.000VND
Cơ cấu cổ đông
(Nguồn: TTLKCK Việt Nam, ngày 29/08/2014)
– Sở hữu nhà nước 27,43%
– Nhà đầu tư nước ngoài 49,00%
+Trong đó: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nước ngoài là cổ đông lớn sở hữu trên 5% cổ phần
26,02%
– Cổ đông đặc biệt (HĐQT+Ban TGĐ+Ban Kiểm soát), Công đoàn công ty 1,60%
– Sở hữu khác 21,97%

Giao dịch cổ phiếu IMP tháng 01/2015

– Giá cổ phiếu IMP khởi đầu năm 2015 khá tốt với xu hướng đi lên, với giá cao nhất đạt 46,9, thấp nhất đạt 41,9, chênh lệch gần 12%.

Khối lượng giao dịch

– Thanh khoản tháng 01/2015 của cổ phiếu IMP khá tốt, với tổng khối lượng giao dịch đạt gần 764.000 cổ phiếu, trung bìnhđạt hơn 38.000 cổ phiếu/phiên (so với trung bình quý IV/2014 là 19.600 cổ phiếu/phiên, trung bình cả năm 2014 là 32.600 cổ phiếu/phiên).

Kết quả hoạt động kinh doanh của Imexpharm 01 tháng 2015

Chỉ tiêu  Tháng 01/2015   Lũy kế Quý  I/2015 % Kế hoạch 2015
Tổng doanh thu và thu nhập            80,4 80,4 7,7%
Doanh thu thuần            80,3 80,3
Lợi nhuận trước thuế  12,4 12,4 9,5%

 

– Tổng doanh thu và thu nhập của Imexpharm tháng đầu năm 2015 đạt 80,4 tỷ đồng, đạt 7,7% kế hoạch, và lợi nhuận trước thuế đạt 12,4 tỷ đồng, đạt 9,5% kế hoạch năm 2015.

Imexpharm Công bố thông tin thay đổi lượng cổ phiếu đang lưu hành.

– Ngày 14/01/2015, Imexpharm đã có công văn 16/IMEX để công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Tp.HCM, đồng thời trên www.imexpharm.com về việc thay đổi vốn điều lệ từ ngày 06/01/2015, do việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược là Công ty Cổ phần dược phẩm Pha No, với số lượng 2.631.160 cổ phần (tương đương 10% số cổ phiếu đang lưu hành). Trước đó ngày 13/01/2015, Imexpharm cũng đã có công văn số 15/IMEX gửi UBCKNN và SGDCK Tp.HCM để công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Imexpharm Công bố thông tin thay đổi lượng cổ phiếu đang lưu hành.

– Ngày 28/01/2015, HĐQT Imexpharm đã có Nghị quyết 04/NQ-HĐQT-IMEX, dựa trên Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 27/01/2015, để quyết nghị các vấn đề.

Thông tin chi tiết: xem tại đây

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật