Bản tin nhà đầu tư quý IV năm 2014 (02/02/2015 10:32)

By
02/02/2015 - 10:32

Bản tin nhà đầu tư quý IV năm 2014

Giao dịch cổ phiếu trong quý IV năm 2014.

Thanh khoản năm 2014 tăng mạnh so với năm trước có đóng góp không nhỏ của khối ngoại. Tuy bán ròng trong 2 quý cuối năm, nhưng tính chung cả năm khối ngoại đã mua ròng trên HOSE khoảng 130 triệu USD, với tổng lượng giao dịch tăng khoảng 55% so với năm 2013.

Thông tin về cổ phiếu IMP.

Mã chứng khoán IMP
Sàn niêm yết HOSE
Khối lượng cổ phiếu niêm yết 26.311.486
Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành 26.311.486
Lĩnh vực hoạt động Sản xuất kinh doanh dược phẩm.
Vốn hóa thị trường (31/12/2014) 1.099.820.114.800 VND
Cơ cấu cổ đông

(Nguồn: TTLKCK Việt Nam, ngày 29/08/2014)

– Sở hữu nhà nước 27,43%
– Nhà đầu tư nước ngoài 49,00%
  + Trong đó: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nước ngoài là cổ đông lớn sở hữu trên 5% cổ phần 26,02%
– Cổ đông đặc biệt (HĐQT + Ban TGĐ + Ban Kiểm soát), Công đoàn công ty, Cổ phiếu quỹ. 1,60%
– Sở hữu khác 21,97%

Giao dịch cổ phiếu IMP Quý IV/2014.

Giá cổ phiếu IMP quý IV biến động cao, với giá cao nhất đạt 43,5, thấp nhất đạt 37,3, chênh lệch 16,6%. Giá IMP khép lại cuối năm 2014 đạt 41,8, giảm1,6% so với cuối quý III, nhưng tăng 12,1% so với cuối năm trước.

Cổ phiếu IMP quý IV có tổng khối lượng giao dịch đạt gần 1,3 triệu cổ phiếu, sụt giảm mạnh so với quý trước là 2,4 triệu cổ phiếu, nhưng vẫn tăng 44,5% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi phiên giao dịch trên 19.600 cổ phiếu.

Tính chung cả năm 2014, giao dịch của cổ phiếu IMP đạt 8 triệu cổ phiếu, trung bình 32.600 cổ phiếu/phiên.

Kết quả hoạt động kinh doanh và tài chính của Imexpharm IV tháng 2014.

Chỉ tiêu QIV/2014 Năm 2014 % Kế hoạch 2014 Năm 2013 Năm 2014/Năm 2013
Tổng doanh thu và thu nhập 308.495 907.505 90,7% 847.523 107,0%
Doanh thu thuần 306.018 897.136 841.316 106,6%
Lợi nhuận trước thuế 27.776 109.892 95.557 115,0%

Imexpharm đã vượt qua năm 2014 đầy những khó khăn thách thức để khép lại một năm sản xuất kinh doanh khá thành công với những kết quả khả quan: tổng doanh thu tuy chỉ đạt 90,7% kế hoạch nhưng vẫn đạt mức tăng trưởng 7,0%; Lợi nhuận trước thuế đạt 101,7% kế hoạch và ghi nhận mức tăng trưởng 15,0%; Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 41,0%; Tổng tài sản tăng 18,2%; Vốn điều lệ tăng 57,5%; và Vốn chủ sở hữu tăng 9,7%. Với những kết quả đạt được như vậy, hàng loạt các chỉ số khả năng sinh lời đều được cải thiện mạnh mẽ so với năm 2013 và đạt ở mức khá cao.

Kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Thành công của năm 2014 đã tạo tiền đề thuận lợi và là bước ngoặt quan trọng để Imexpharm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cho năm 2015 cũng như cả nhiệm kỳ 2013-2017. Từ thành quả và tinh thần đó, Imexpharm tiếp tục đề ra những mục tiêu đầy tham vọng và thách thức cho năm 2015.

Với nhận thức con người là yếu tố tiên quyết của mọi vấn đề, năm 2015 hứa hẹn sẽ là năm tập trung thay đổi nguồn nhân lực mạnh mẽ để tạo tiền đề cho Imexpharm tiếp tục có những bước đột phá mới, tiếp tục đổi thay và lớn mạnh hơn từng ngày.

Thông tin chi tiết: File đính kèm.

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật