Bản tin nhà đầu tư quý III năm 2014 (20/10/2014 13:55)

By
20/10/2014 - 13:55

Bản tin nhà đầu tư quý III năm 2014

Giao dịch cổ phiếu trong quý III năm 2014.

Tổng giá trị giao dịch trên HOSE quý III đạt hơn 152,8 nghìn tỷ đồng, với tổng khối lượng giao dịch hơn 8,3 tỷ cổ phiếu.

Thanh khoản cổ phiếu IMP quý III tăng mạnh, với tổng khối lượng giao dịch đạt trên 2,4 triệu cổ phiếu, so với 1,3 triệu cổ phiếu của quý II. Trung bình mỗi phiên giao dịch trên 37.900 cổ phiếu.

Thông tin về cổ phiếu IMP.

Mã chứng khoán IMP
Sàn niêm yết HOSE
Khối lượng cổ phiếu niêm yết 25.058.586
Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành 25.058.586
Lĩnh vực hoạt động Sản xuất kinh doanh dược phẩm.
Vốn hóa thị trường (29/04/2014) 1.064.989.905.000 VND
Cơ cấu cổ đông

(Nguồn: TTLKCK Việt Nam, ngày 24/02/2014)

– Sở hữu nhà nước 27,43%
– Nhà đầu tư nước ngoài 49,00%
  + Trong đó: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nước ngoài là cổ đông lớn sở hữu trên 5% cổ phần 26,02%
– Cổ đông đặc biệt (HĐQT + Ban TGĐ + Ban Kiểm soát), Công đoàn công ty, Cổ phiếu quỹ. 1,60%
– Sở hữu khác 21,97%

Giao dịch cổ phiếu IMP QuýIII/2014.

Quý III ghi nhận hoạt động chốt quyền thưởng cổ phiếu tỷ lệ 2:1 của IMP. Ngày 27/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền, với giá tham chiếu điều chỉnh 44,3 từ mức giá đóng cửa 66,5 của ngày trước.

Giá cổ phiếu IMP nửa đầu quý tăng mạnh và ghi nhận mức đỉnh 69,5 ngày 14/8. Giá IMP khép lại cuối quýđạt 42,5.

Kết quả hoạt động kinh doanh và tài chính của Imexpharm 9 tháng 2014.

Chỉ tiêu 9 Tháng 2014 9 Tháng 2013 9 Tháng 2014/9 Tháng 2013 % Kế hoạch 2014
Tổng doanh thu và thu nhập 598.678 615.136 97,3% 59,9%
Doanh thu thuần 591.118 607.129 97,4%
Lợi nhuận trước thuế 82.116 81.505 100,7% 68,4%

Chín tháng đầu năm 2014, tổng doanh thu và thu nhập của Imexpharm đạt 598,68 tỷ đồng, giảm 2,7% so với 9 tháng 2013, bằng 59,9% doanh thu kế hoạch 2014; Lợi nhuận trước thuế đạt 82,12 tỷ đồng; tăng 0,7% so với kỳ trước,và bằng 68,4% lợi nhuận kế hoạch năm 2014.

Tính riêng quý III, tổng doanh thu và thu nhập đạt 220,71 tỷ đồng, tăng 8,5% so với quý III/2013, cho thấy tình hình kinh doanh có dấu hiệu tăng trưởng khả quan trong quý III cũng như các tháng cuối năm 2014.

Imexpharm công bố thông tin bất thường và Nghị quyết HĐQT ngày 23/09/2014.

Ngày 23/09/2014, Imexpharm có công văn số 236/IMEX để công bố thông tin bất thường trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Quyết định của HOSE về việc thay đổi khối lượng niêm yết cổ phiếu IMP.

Ngày 26/09/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 373/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã CK: IMP) được thay đổi niêm yết .

Thông tin chi tiết: File đính kèm.

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật