Bản tin nhà đầu tư quý 4 năm 2012 (14/11/2013 16:26)

By
14/11/2013 - 16:26

Bản tin nhà đầu tư quý 4 năm 2012.

Giao dịch cổ phiếu trong quý 4 năm 2012

Cuối năm tình hình vĩ mô không có gì tích cực. GDP cả năm chỉ tăng trưởng 5,03% và lạm phát là 6,81%. Bức tranh kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết được dự báo không mấy khả quan.

Tuy vậy việc VNIndex dao động biên độ hẹp và có chiều hướng đi xuống trong các tháng trước đã tạo đà để tháng 12 thị trường có tín hiệu lạc quan trở lại. Phiên giao dịch cuối cùng của năm VNIndex đạt 413,73 điểm, tăng 7.03% so với đầu quý 4, tăng 9.09% so với đầu tháng 12, và thanh khoản cũng cải thiện đáng kể.

Thanh khoản của cổ phiếu IMP tháng 12 được cải thiện hơn so với 2 tháng trước đó. Tuy nhiên xét về tổng khối lượng giao dịch của cả quý thì quý 4 chỉ bằng 22% so với quý 3 (70.730 cổ phiếu so với 321.030 cổ phiếu). Có 7 phiên không thực hiện được giao dịch.

Tình hình hoạt động của Imexpharm (tỷ đồng)

Chỉ tiêu 2012 2011 2012/2011 % kế hoạch 2012
Tổng doanh thu và thu nhập 832.497 793.675 104,89% 93,54%
Doanh thu thuần 818.122 776.365 105,38%
LN trước thuế 103.635 110.488 93,80% 90,12%
LN sau thuế 77.614 77.606 100,01%

Lợi nhuận trước thuế năm 2012 của Imexpharm là 115,1 tỷ đồng, tăng 4,2% so với năm 2011, đạt 100,12% kế hoạch đề ra. Tuy nhiên do trong năm công ty đã thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ, theo quy định được trích 10% từ lợi nhuận trước thuế, tương đương 11,5 tỷ. Vì vậy lợi nhuận trước thuế năm 2012 được ghi nhận là 103.6 tỷ đồng.

Cập nhật tiến độ các dự án quan trọng đang triển khai

Dự án nhà máy Pennicillin Bình Dương: đã hoàn thành phần xây dựng và thẩm tra xong các thiết bị và hệ thống phụ trợ như hệ thống HVAC, nước, khí nén…

Dự án ERP: Cuối năm 2012,dự án ERP đã hoàn thành việc đào tạo cho người sử dụng cuối, chạy nước rút để thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ sang. Cuối cùng dự án đã về đích thành công và được đưa vào vận hành ngay đầu năm 2013 trên toàn công ty.

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền và cổ tức thưởng

Trong quý 4/2012, Imexpharm đã thực hiện chia cổ phiếu thưởng 10% từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, đồng thời tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 là 12% bằng tiền mặt (chi trả ngày 06/12/2012).

Download: 2013/11/14/ban_tin_quy_4_2012.pdf

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật