Phó Tổng Giám đốc, phụ trách Giám đốc Chiến lược, thực thi các Dự Án Mới (New Initiatives), kiêm Phụ trách kinh doanh và tiếp thị OTC & ETC-I khu vực miền Bắc, đồng thời tham gia hoạch định và phát triển Chiến lược Marketing cho Công ty.

Quá trình công tác

 • 06/2000 – 09/2004: Kỹ sư mạng phần cứng, CISCO SYSTEM, INC.
 • 02/2013 – 08/2013: Tư vấn chuyển đổi kỹ thuật số lâm sàng từ xa - Bệnh viện Kaiser Permanente – Mỹ.
 • 04/2012 – 07/2016: Dược sĩ đăng ký hành nghề - Tập đoàn CVS Caremark- Mỹ.
 • 01/2013 – 06/2016: Đồng sáng lập/Giám đốc Dược phẩm - Multrium, LLC (Mỹ)/ Multrium (Việt Nam).
 • 05/2013 - 05/2016: Giám đốc nhãn hiệu riêng kiêm Giám đốc điều hành bán lẻ - Công ty Cổ phần Pharmacity – Việt Nam.
 • 06/2016 - 11/2019: Chuyên gia Tư vấn Cấp cao về Chăm sóc sức khỏe/ Dược phẩm và Bán lẻ dược phẩm - Pharma Group Consulting (Việt Nam)
 • 02/2018 - 11/2019: Giám đốc quốc gia - GMG (Global Medical Group) LTD - Singapore/ Việt Nam.
 • 06/2018 - hiện tại: Thành viên Hội đồng Cố vấn mảng Dược phẩm/ Chăm sóc sức khỏe tại GLG (Gerson Lehrman Group) – Nhật Bản/ Việt Nam.
 • 04/2020 - 04/2021: Giám đốc vận hành tại Thuocsi.vn
 • 12/2019 - 12/2021: Sáng lập/ Giám đốc điều hành của Dayton Pharma.
 • 01/2022 - 06/2023: Giám đốc Điều hành tại Công ty Dược phẩm Nam Hà.

Một số hình ảnh và video liên quan