Quá trình công tác

  • 1997 - 2002: Trưởng phòng Tài chính tại Coats Co.
  • 2003 - 2006: Trưởng phòng Tài chính tại Pepsico Việt Nam
  • 2007 - 2019: Giám đốc Kế hoạch tại Vinamilk
  • 03/2019 - 10/2020: Giám đốc vận hành tại Betrimex Việt Nam
  • 02/2021 đến hiện tại: Giám đốc Tài chính cấp cao tại Nutifood Việt Nam

Một số hình ảnh và video liên quan