Lễ tổng kết Chiến dich mùa hè xanh và tiếp sức mùa thi 2015 – Đại học Đồng Tháp (12/08/2015 16:37)

By
12/08/2015 - 16:37

Lễ tổng kết Chiến dich mùa hè xanh và tiếp sức mùa thi 2015 - Đại học Đồng Tháp

Lễ Tổng kết Chiến dịch Mùa Hè Xanh 2015 và Chương trình Tiếp Sức Mùa Thi 2015 của Đại học Đồng Tháp vừa được diễn ra tốt đẹp vào ngày 08/08/2015 tại Giảng đường 1, Đại học Đồng Tháp.

Thông qua buổi lễ, những hoạt động và kết quả được tổng hợp và báo cáo đầy đủ trong suốt những tháng thực hiện Chiến dịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Imexpharm tham dự với vai trò là Nhà tài trợ Chương trình. Nhận thấy đây là một hành động thiết thực mang lại lợi ích cho cộng đồng, Imexpharm hy vọng sẽ đồng hành lâu dài cùng Chiến dịch Mùa Hè Xanh cũng như Chương trình Tiếp Sức Mua Thi do Đại Học Đồng Tháp thực hiện.

Sản phẩm mới

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật