Imexpharm – Tiếp nhận Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười (15/11/2013 09:47)

By
15/11/2013 - 9:47

Ngày 10/04/2007, Tổng Công ty Dược Việt Nam tổ chức lễ bàn giao Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Đồng Tháp Mười về Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Đến dự Lễ Bàn giao có sự tham dự của Ông. Nguyễn Trọng Thụy – Phó Vụ Trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ – Bộ Y tế; Ông Đống Việt Thắng – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Dược VN; Ông. Nguyễn Quý Sơn – TGĐ Tổng Công ty Dược VN; DS. Trần Thị Đào – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc cùng Ban tổng Giám đốc Công ty Imexpharm; DS. Nguyễn Văn Bé Giám đốc và Toàn thể CB.CNV Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười.

Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và phát triển dược liệu ĐTM chính thức là một thành viên, một bộ phận lớn của công ty Imexpharm. Việc tiếp nhận tổng giá trị tài sản thực tế Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và phát triển dược liệu ĐTM là 2,290 tỷ đồng (trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Trung tâm là 1,612 tỷ đồng), với diện tích tự nhiên 1041,44 ha, với chức năng nhiệm vụ: Nghiên cứu và bảo tồn nguồn thực vật, chế biến tinh dầu. Nơi đây có trên 1.000 loài dược liệu quí.

Sau khi sáp nhập Trung tâm mang tên Trung tâm NCBT & PTDL Đồng Tháp Mười–Imexpharm (REMEDICA – IMEXPHARM). Công ty Imexpharm đầu tư qui hoạch tổng thể : Nghiên cứu, nuôi trồng, chế biến, mua bán dược liệu và khai thác du lịch nghỉ dưỡng chữa bệnh. Công ty Imexpharm sẽ có nhiều cơ hội mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đem lại sự phát triển ổn định và bền vững hơn trong môi trường kinh doanh toàn cầu khi Việt Nam đã chính thức tham gia WTO như hiện nay.

Imexpharm

Sản phẩm mới

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật