CHIẾN BINH IMEXPHARM “GIỎI CHUYÊN MÔN – KHOẺ THỂ CHẤT – VỮNG TINH THẦN”

Nằm trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2018 – 2022, chương trình đào tạo về kiến thức sản phẩm và văn hoá công ty kết hợp team-building dành cho các thành...

Xem chi tiết

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 2018 – 2022 ĐỊNH HƯỚNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA IMEXPHARM

Với tầm nhìn “Chất lượng hàng đầu – Tiêu chuẩn Châu Âu”, Imexpharm luôn xem đội ngũ là yếu tố then chốt, quyết định sự thành công và sự phát triển bền vững của công...

Xem chi tiết

Sản phẩm mới

Claminat® 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật