DOCUMENTS OF ANNUAL SHAREHOLDERS GENERAL MEETING 2018

Imexpharm Corporation would like to send to shareholders and investors the documents used in the Annual General Meeting of Shareholders in 2018: Agenda of the General Meeting of Shareholders in 2018 Invitation Letter of the...

View details

IMP: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 22082016 (25/08/2016 13:59)

Công ty CPDP Imexpharm công bố báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, cụ thể như sau: Thông tin chi tiết:...

View details

IMP: Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư (26/07/2016 14:45)

Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông, nhà đầu tư Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên...

View details
12

New product

pms- FlexoMax

Eternally, bone and joint problem is an issue in the community. In the past, this...

ATORVIS 20 thuốc hạ lipid

ATORVIS 20 thuốc hạ lipid Atorvastatin là thuốc hạ lipid máu thuộc nhóm statin - là...

pms-CLAMINAT 625MG

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

PMS-MEXCOLD 650

Đang cập nhật

INTRODUCTION VIDEO