BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH 2010 (13/11/2013 10:52)

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông và nhà đầu tư Báo cáo quyết toán tài chính năm 2010. Thông tin chi tiết: Xem tại đây.

View details

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2007 ĐÃ KIỂM TOÁN (13/11/2013 09:23)

Công ty CPDP Imexpharm công bố báo cáo kết quả quyết toán năm 2007 đã kiểm toán và báo cáo thuyết minh tài chính. Download: 2013/11/13/imp_bcqttc2007.zip

View details

New product

pms- FlexoMax

Eternally, bone and joint problem is an issue in the community. In the past, this...

ATORVIS 20 thuốc hạ lipid

ATORVIS 20 thuốc hạ lipid Atorvastatin là thuốc hạ lipid máu thuộc nhóm statin - là...

Claminat® 625mg

Please contact us for more information! Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β...

PMS-MEXCOLD 650

Đang cập nhật

INTRODUCTION VIDEO