Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Tiêu hóa gan mật

pms-URSIMEX VNM

Ursodeoxycholic acid (UDCA) có tác dụng lợi mật, kích thích bài tiết dịch mật, hoạt hoá men lipase góp phần cải thiện chức năng tiêu hoá. UDCA cũng thúc đẩy bài tiết dịch vị, góp phần cải thiện các bệnh...

Xem chi tiết