Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Tim mạch

TRIMETAZIDIN HYDROCHLORID 20MG

Trimetazidin ức chế quá trình beta oxy hóa các acid béo bằng cách ức chế các enzym long-chain 3-ketoacyl-CoA thiolase ở tế bào thiếu máu cục bộ, năng lượng thu được trong quá trình oxy hóa glucose cần tiêu thụ...

Xem chi tiết