Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Tiêu hóa gan mật

pms-SPARENIL 40mg

Alverin được hấp thu từ ống tiêu hóa sau khi uống và chuyển hóa nhanh thành chất chuyển hóa có hoạt tính, nồng độ cao nhất trong huyết tương đạt được sau khi uống 1 - 1,5 giờ. Thuốc được...

Xem chi tiết

pms-URSIMEX VNM

Ursodeoxycholic acid (UDCA) có tác dụng lợi mật, kích thích bài tiết dịch mật, hoạt hoá men lipase góp phần cải thiện chức năng tiêu hoá. UDCA cũng thúc đẩy bài tiết dịch vị, góp phần cải thiện các bệnh...

Xem chi tiết