Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh uống

pms-ZANIMEX 250

Cefuroxim là kháng sinh bán tổng hợp phổ rộng thuộc nhóm cephalosporin. Cefuroxim có hoạt tính kháng khuẩn do ức chế tổng hợp vách tế bào vi khuẩn. - Phổ kháng khuẩn: Cefuroxim có hoạt tính kháng khuẩn trên nhiều...

Xem chi tiết

pms-ZANIMEX 500

Cefuroxim là kháng sinh bán tổng hợp phổ rộng thuộc nhóm cephalosporin. Cefuroxim có hoạt tính kháng khuẩn do ức chế tổng hợp vách tế bào vi khuẩn. - Phổ kháng khuẩn: Cefuroxim có hoạt tính kháng khuẩn trên nhiều...

Xem chi tiết

ZANIMEX 125

Cefuroxim là kháng sinh bán tổng hợp phổ rộng thuộc nhóm cephalosporin. Cefuroxim có hoạt tính kháng khuẩn do ức chế tổng hợp vách tế bào vi khuẩn. - Phổ kháng khuẩn: Cefuroxim có hoạt tính kháng khuẩn trên nhiều...

Xem chi tiết