Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Vitamin & Khoáng chất

pms – VITAMIN C 250

Vitamin C là vitamin tan trong nước, rất cần thiết cho sự tạo thành collagen. Ngoài ra, vitamin C còn tham gia trong một số phản ứng oxy hoá - khử, góp phần quan trọng trong chức năng miễn dịch...

Xem chi tiết

pms-VITAMIN C 500

pms-Vitamin C 500mg là vitamin tan trong nước, rất cần thiết cho sự tạo thành collagen. Ngoài ra, vitamin C còn tham gia trong một số phản ứng oxy hoá - khử, góp phần quan trọng trong chức năng miễn...

Xem chi tiết