Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Tiêu hóa gan mật

pms-SPARENIL 40mg

Alverin được hấp thu từ ống tiêu hóa sau khi uống và chuyển hóa nhanh thành chất chuyển hóa có hoạt tính, nồng độ cao nhất trong huyết tương đạt được sau khi uống 1 - 1,5 giờ. Thuốc được...

Xem chi tiết