Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Tim mạch

pms-NIFEDIPIN 10MG

Nifedipin là chất ức chế calci thuộc nhóm Dihydrop yridin. Nó có tác dụng gây giãn mạch ngoại vi và cả mạch vành dẫn đến gia tăng lượng oxy cung cấp cho cơ tim đồng thời lại...

Xem chi tiết